ÁLTALÁNOS  ÜZLETI, ÉS RENDELÉSI  FELTÉTELEK


1.§ Általános

 1. Az ABMIRAM KFT. és az ügyfél közti mindennemű kereskedelmi kapcsolatra a következő Általános üzleti feltételek érvényesek a jelenleg leírt formában. Egyéb üzleti feltételek, vagy az ügyfél üzleti feltételei nem érvényesek, csak ha erről előzőleg írásos megegyezés született.
 2. Az összes ajánlat, függetlenül attól, hogy telefonon, e-mailen vagy más módon történt, Az ABMIRAM KFT. számára csak írásos megerősítés után kötelező érvényűek
 3. Az ABMIRAM KFT. az árváltoztatás, illetve elállás jogát fenntartja a üzleti szerződés megkötése után is. Tehát, ha utólag kiderül, hogy az áru nem elérhető, vagy a rendelés nem teljesíthető a meghirdetett áron, akkor az  ABMIRAM  KFT. a szerződést a felhasználó tudtával szabadon módosíthatja, illetve elállhat attól. Elállás esetén az ABMIRAM KFT. kötelezi magát a fogyasztó által kifizetett összeg haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belüli visszatérítésére. Elállás esetén a fogyasztónak egyéb jogi követelései az ABMIRAM KFT.-vel szemben nincs.


2. § Megrendelés

 1. Az ügyfél bármely árut megrendelheti, amelyet a kosárba helyez, és ha a „Rendelés feladása" gombbal a megrendelést jóváhagyja.
 2. A darabszám megadása valamint a „Kosárba" gomb megnyomása után, az igényelt áru automatikusan hozzáadódik a kosár tartalmához, amelynek tartalma bármikor megtekinthető. A kosár feltöltése után az áru megrendelhető a „Rendelés feladása" gomb lenyomásával.
 3. Az ABMIRAM KFT. által igényelt adatok kizárólag csak belső felhasználásra szolgálnak, és a Kft. kezeskedik azért, hogy ezen adatok nem lesznek felhasználva más célok érdekében. 
 4. Rendeléskor szükséges az olyan adatok megadása, mint a fizetés és kézbesítés módja.
 5. A kosárban a „Küldés" gomb lenyomása után az Ön megrendelése nyilvántartásába kerül, és megjelenik a megrendelés feldolgozásának sikerességét megjelölő információ. Ekkor jön létre egyúttal az ügyfél és az ABMIRAM KFT. közötti üzleti kapcsolat. Ettől a pillanattól számítva mindkét fél számára érvényesek a reklamációs szabályzatban, a polgári és a kereskedelmi törvénykönyvben megfogalmazott jogok és kötelességek. A rendelés feladásával fizetési kötelezettsége lesz a vevőnek.
 6. A számlán szereplő fizetendő végösszeg a mindenkori hatályos ÁFA tartalommal értendő.


3.§ Fizetési feltételek

 1. Az ügyfélnek az „Rendelés feladása " gomb megnyomása után ha banki utalással fizet az előlegszámlát e-mailben  küldjük el, amelyen fel vannak tüntetve a megrendelt  áru(k) darabszáma,  és a bankszámla szám adatai, amelyre az előlegszámla összegét kell befizetni, .
 2. Utánvétes futárszolgálat szállítás esetén az ügyfél a számlát az áru átvétele előtt fizeti ki a futárszolgálat munkatársának. A fizetés után a futár átadja a megrendelt árut a megrendelőnek.
 3. Az  ABMIRAM KFT.  garantálja a megrendelés során az előlegszámlán feltüntetett árat. Minden más egyéb esetben az ABMIRAM KFT. fenntartja a jogot az ár megváltoztatásának lehetőségére, a változásról az ügyfél értesítve lesz.
 4. Amennyiben az ügyfél banki átutalásnál elodázza a vételár kifizetését, akkor a vételár nagysága a halasztás mértékétől függően az éppen érvényben levő banki alapkamat kétszeres összegével nő. Amennyiben az ABMIRAM KFT.-t  a késlekedés következtében bizonyíthatóan magasabb kár érte, a Kft. jogosult követelni az ügyféltől a kár megtérítését.


4.§ Szállítás

 1. Az  ABMIRAM KFT. kötelezettséget vállal, hogy a WEBÁRUHÁZBAN megrendelt árut az ügyfél által megadott címre kézbesíti. A rendeléseket csak magyarország területén kézbesítjük futárszolgálattal. Az árut banki átutalás esetén a kiszámlázott összeg számlánkra való megérkezte után rendszerint 3 maximum 5 napon belül kézbesítjük. Az áru kézbesítése kizárólag csak a fizetés után valósul meg. A fizetés módja a 3.§ 1,2,3 bekezdéseiben van részletezve.
 2. A WEBÁRUHÁZBAN való, 50.000- Ft (azaz ötvenezer forint) érték feletti megrendelés esetén a szállítás költségét az ABMIRAM KFT.  állja.  Az 50.000- Ft-nál alacsonyabb értékben történő megrendelés esetén, a szállítási költséget az ügyfél állja 1.500- Ft értékben. Minden küldemény része az ÁFA-s számla.
 3. Amennyiben az ügyfél kétszeri kézbesítési kísérlet után nem nyilvánít érdeklődést  a megrendelt áru iránt távollét vagy egyéb okból, amelyről az ABMIRAM KFT.-t  előzőleg nem értesítette, az áru ismételt egyeztetés után az ügyfél költségén kerül kiszállításra.
 4. Az áruszállítás az ügyfél saját kockázatára történik. Abban a pillanatban, ahogy az áru az ABMIRAM KFT.- től valamelyik fuvarozó céghez kerül leadásra, a kockázat az ügyfélre hárul. Ugyanez érvényes a részleges szállítás esetén is. Az áru az ügyfél által megadott címre kerül kiszállításra. Amennyiben a vásárló egyben fogyasztó is, az áru esetleges eltűnésének, megrongálódásának kockázata, házhozszállítás esetén is, csak az áru átvétele során hárul a vásárlóra.
 5. Az ügyfél vagy az általa megbízott személy kötelessége azonnal az áru átvétele után megállapítani az árun keletkezett esetleges károsodásokat. Az ügyfél kötelessége az árut ránézésre leellenőrizni. A megállapított károkat az ügyfél haladéktalanul írásban köteles rögzíteni a szállítási cég vagy munkatársa felé. A küldemény csomagolását ért kár mértékét az ügyfél köteles jóváhagyatni a fuvarozó céggel a küldemény átvétele során.
 6. Az ügyfélnek joga van nem átvenni az árut abban az esetben, amennyiben azt a szállítás során szemmel láthatóan károsodás érte, vagy ha az áru nem teljes vagy a csomagolás hiányos.
 7. A kézbesítés munkanapokon 9-től 17 óráig történik. A kézbesítési határidőt megjelölő értesítés alapjában véve nem kötelező érvényű, csak ha kézbesítés pontos dátumáról előbb írásos megegyezés született. 
 8. A kézbesítés késlekedése miatt keletkezett károk megtérítésének követelése az ABMIRAM KFT.-től kizárt, míg a szándékosság vagy a súlyos gondatlanság nem bizonyított.


5.§ Vásárlástól való elállás joga

 1.  A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően, illetve a számlán szereplő összeg beérkezése előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti elérhetőségeink valamelyikén. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli. Megrendelés során lehet élni a 45/4014.(II. 26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállás jogával, az áru átvételét követő 14 napon belül. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, így ha a terméken karcolás nyomok, vagy a lakkozáson benyomódások keletkeznek a teljes összegből 20% levonással utaljuk vissza a rendelés értékét.
 2. A számlán szereplő összeg beérkezését követően is lehetősége van a  Vevőnek elállni a rendeléstől. Ebben az esetben a WEBÁRUHÁZ a visszautalás költségét, valamint a megrendelés és egyedi gyártáshoz vagy megrendeléshez kötődő költségeit átháríthatja Vevőre.
 3. FONTOS! A Vevő a terméket saját költségén köteles visszaszolgáltatni WEBÁRUHÁZNAK olyan formában, hogy mind az eredeti csomagolás, mind a termék együttes megléte alkalmas legyen a további kiskereskedelmi forgalomba hozatalra, értékcsökkenés nélkül. A terméknek sérülésmentesnek kell lennie, illetve a terméket az eredeti számlamásolattal és a termék átadás-átvételét igazoló irat másolatával együttesen kell visszajuttatni.
 4. A WEBÁRUHÁZ nem vesz át semmilyen portós vagy utánvétes összeggel feladott csomagot. Az így át nem vett küldemény miatt semmilyen kártérítés nem illeti meg a vásárlót illetve semmilyen kártérítés nem terheli a WEBÁRUHÁZAT.
 
 
 6.§ Jótállás

 1. A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. Törvény 306-310. §-aiban, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben, valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
 2. Az ABMIRAM KFT. által eladott bruttó 10.000- Ft feletti árukra, a terméktípusokra megfelelő, a hatályos jogszabályokkal megegyező szavatossági időt vállal.   
 3. A gyártásból eredő hibákkal kapcsolatosan a WEBÁRUHÁZAT 14 napon belül kell értesíteni, e-mail, vagy egyéb elérhetőségeinken keresztül. A 14 napon túli hibákra vonatkozó bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni, a keletkezett kárt WEBÁRUHÁZUNK a használatból eredő hibának tekinti.
 4. Jogtalan reklamáció esetén az ügyfél köteles e reklamáció rendezése miatt keletkezet költségeket téríteni.
 5. A jótállás ideje alatt a javítás díjtalan. A javítás ideje maximum 15 munkanap lehet.
 6. Az ügyfél vagy a WEBÁRUHÁZ által nem megbízott harmadik személy általi szakszerűtlen beavatkozással, vagy szakszerűtlen szereléssel, nem megfelelő tartozékkal vagy az eredeti alkatrészek megváltoztatásával okozott hibák vagy sérülések miatti reklamáció ki van zárva. A reklamáció joga elvész abban az esetben is, ha a hiba mechanikus rongálással, az áru nem megfelelő körülmények közötti üzemeltetésével (poros, nedves, vegyszeres, erős mágnesességű stb. környezetben), vagy a termék más, mint arra jogosult személy (márkaszerviz) általi beavatkozással keletkezett. A jótállás alól szintén fel vannak mentve az elemi csapások és helytelen tápfeszültség által okozott sérülések.
 7. A természetes elhasználódás a reklamáció alól szintén ki van zárva.

 


7.§ Kártérítés

 1. Amennyiben az ügyfél átveszi az árut vagy a megrendelés tárgyát annak ellenére, hogy tud annak hibájáról, a kártérítésre való jog csak abban az esetben illeti meg, amennyiben szóban és írásban fenntartja rá a jogot, haladéktalanul az áru átvétele után.
 2. Az árun a szállítás során bekövetkezett kár miatt az ügyfél csak abban az esetben igényelhet kártérítést, ha átnézi a küldeményt és az Általános üzleti feltételek 4.§ 5. bekezdése alapján jár el.
 3. Amennyiben az ügyfél jelzi, hogy az általa vásárolt árun hibát talált, az ABMIRAM KFT. jogosult saját megfontolása alapján a hibát elhárítani vagy pótfelszerelést küldeni. Amennyiben a vásárló a fogyasztó is, egyben választhat, hogy a hiba el legyen-e hárítva, vagy pótküldeményt igényel. A WEBÁRUHÁZ jogosult a pótteljesítés módját elutasítani, ha az csak a vele járó aránytalanul magas költséggel lehetséges, és az egyéb pótteljesítés az ügyfél számára elhanyagolható kárral jár. A WEBÁRUHÁZ a hibát cége költségén hárítja el. Jelentéktelen hiba esetén az ügyfélnek nem áll jogában elállni a szerződéstől.
 4. Az igényelhető legmagasabb kártérítés értéke megegyezik a termék árával.


9.§ A személyes adatok kezelése

 1. Áruházunk nem kezel személyes adatokat, azokat semmilyen formában nem rögzíti és nem is tárolja. Külön rendelkezés esetén – a személyi adatoknak nem minősülő -, e-mail cím és név, valamint telefonszám és postázási címet harmadik személy részére WEBÁRUHÁZ nem adja ki.


10.§ Kizárólagos tulajdon

 1. Az ügyféllel szemben létező összes követelés a teljes kifizetéséig, beleértve az összes mellékes követelést, a kiszállított áru az ABMIRAM KFT. tulajdonát képezi. A fogyasztókkal kötött szerződések esetén Kft. a vételár teljes kifizetéséig fenntartja a kizárólagos tulajdon jogát.
 2. Az ügyfél nem jogosult a vételár teljes kifizetéséig eladni az árut egy harmadik személynek, vagy más módon, veszélyeztetni az ABMIRAM KFT. tulajdonát. Az ügyfél már most lemond a vásárlóval szembeni leendő követeléseiről, amelyek meghaladják az ABMIRAM KFT.  és az ügyfél közti megegyezés alapján született ár magasságát, beleértve a kamatot és a mellékes költségeket. A Kft. e lemondást elfogadja.


11.§ A végrehajtás helyszíne és a peres eljárás helyszíne

 1. Vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.


12.§ Egyéb rendelkezések

 1. Amennyiben e rendelkezések valamelyike - mindegy milyen okból - nem szerez érvényt, az nem érinti a többi rendelkezés hatályosságát.

 

      A termékek garanciális ügyintézésének címe:  ABMIRAM KFT.  2112 Veresegyház, Szemere Pál u. 21.